AANVRAAG TERUGNAME VAN GOEDEREN EN WAARBORG

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR TERUGNAME :

 1. Iedere aanvraag van terugname moet eerst schriftelijk aangevraagd worden aan de Dienst Na Verkoop van Indigo met het overeenkomstig FORMULIER binnen de 15 dagen na ontvangst van de goederen. (Dit formulier kan gedownload worden op onze site www.indigo-ighting.com of kan opgestuurd worden op aanvraag via fax of mail).
 2. Het materiaal kan enkel teruggestuurd worden als de Dienst Na Verkoop een geldig Terugname bon heeft door gezonden. Deze bon moet in een doorzichtig zakje op de doos geplakt of in de doos gelegd worden.
 3. Enkel het materiaal aangekocht bij Indigo wordt teruggenomen. Dit wordt gecontroleerdmet de fakturen.
 4. Het teruggestuurde materiaal moet volledig zijn, in perfekte staat en in de origenele verpakking. Er mag noch geschreven worden op de verpakking of eender welke sticker op de originele verpakking bevinden.
 5. Terugname zal geweigerd worden als :
  • Er toebehoren of componenten ontbreken ten opzichte van de originele verzending.
  • De redenen van terugkeer niet overeenstemmen met de aanvraag.
  • Het produkt beschadigd is of er zijn duidelijke tekenen van gebruik (vlekken, gekrast, pleisterkalk).
  • Nummer van de terugname bon niet vermeld is of dat deze niet meer geldig is.
  • Bij aanvraag wordt aangeven dat het product defect is en bij nazicht blijkt dat deze in perfekte staat van werking is.
  • Dat het produkt niet wordt teruggezonden in zijn originele verpakking.

DEFEKTE PRODUKTEN BIJ ONTVANGST :

 1. Ieder probleem in verband van een defekt produkt bij ontvangst moet doorgegeven worden binnen de 15 dagen. De toegepaste termen en voorwaarden voor garantie zijn die van de fabrikanten.
 2. Indien het probleem zich niet voordoet wanneer het produkt wordt gestest bij Indigo, zullen de retourkosten ten laste van de klant zijn.

DEFEKTE PRODUKTEN ONDER WAARBORG :

 1. Vanaf de aankoopfaktuur zijn onze produkten 2, 3 of 5 jaar gewaarborgd.
 2. De defekte produkten die hersteld moeten worden, kunnen teruggestuurd worden naar de fabrikant.
 3. Indien de teruggestuurde produkten onder waarborg, niet defekt blijken te zijn, zal de klant de kosten voor zijn rekening moeten nemen in verband met transport – inspectie.
 4. De waarborg dekt niet : de normale slijtage van de produkten, een abnormaal of speciaal gebruik, noch een slecht onderhoud, een herstelling of verandering door een niet-gekwalifi ceerd persoon.
 5. Onze waarborg wordt beperkt tot gratis herstelling of vervanging van het produkt of het defekt materiaal, met uitsluiting van alle directe of indirecte kosten.
 6. Voor het vervangen van het defekt materiaal zal de klant een bestelling moeten plaatsen met vermelding ‘’ MATERIAAL IN NAVERKOOP “.
 7. De transportkosten zijn voor rekening van de Firma Indigo wat betreft terugname en verzending van het materiaal.

VERKEERDE BESTELLING VAN DE KLANT :

 1. Elk verzoek van terugname moet binnen de 15 dagen van ontvangst ingediend worden.
 2. Enkel de originele produkten en waarvan de verpakking in perfekte staat zijn, zullen in aanmerking genomen worden (zie artikels 4 en 5 van de algemene voorwaarden hierboven).
 3. Een waardevermindering van 20% zal toegepast worden op de goederen van meer dan een maand vanaf datum van ontvangst. Teneinde deze waardervermindering te vermijden, kan de klant een compensatie bestelling plaatsen van tenminste de gelijke waarde of het dubbele van de teruggekeerde goederen.
 4. De zending en de transportkosten zijn ten laste van de klant.

VERKEERDE LEVERING VAN DE FIRMA INDIGO :

 1. Elk verzoek van terugname moet binnen de 15 dagen na datum van ontvangst ingediend worden.
 2. Enkel de originele produkten en waarvan de verpakking in perfekte staat zijn, zullen in aanmerking genomen worden (zie artikels 4 en 5 van de algemene voorwaarden hierboven).
 3. De transportkosten zijn voor rekening van de Firma Indigo wat betreft terugname en verzending van het materiaal.

BESCHADIGDE GOEDEREN BIJ TRANSPORT :

 1. Elke verklaring moet binnen de 5 werkdagen ingdiend worden na ontvangst van de goederen.
 2. De schade moeten gemeld worden bij ontvangst van de goederen aan de vervoerder. Foto’s van de beschadigde goederen en verpakkingen zullen naar Indigo verzonden kunnen worden. Alle verpakkingen zullen moeten behouden worden tot bij de inspectie van de vervoerder.
 3. De transportkosten zijn voor rekening van de Firma Indigo wat betreft terugname en verzending van het materiaal.

ONVERKOCHTE PRODUCTEN:

 1. Ieder aanvraag van retour voor niet verkocht materiaal is alleen mogelijk voor producten die nog steeds in de catalogus Indigo staan van kracht op het moment van de aanvraag.
 2. Enkel de originele produkten en waarvan de verpakking in perfekte staat zijn, zullen in aanmerking genomen worden (zie artikels 4 en 5 van de algemene voorwaarden hierboven).
 3. Een waardevermindering van 20% zal toegepast worden op de goederen van meer dan een maand vanaf datum van ontvangst. Teneinde deze waardervermindering te vermijden, kan de klant een compensatie bestelling plaatsen van tenminste de gelijke waarde of het dubbele van de teruggekeerde goederen.
 4. De zending en de transportkosten zijn ten laste van de klant.

STALEN :

 1. Elk verzoek van terugname moet binnen de 30 dagen na datum van ontvangst ingediend worden.
 2. Enkel de originele produkten en waarvan de verpakking in perfekte staat zijn, zullen in aanmerking genomen worden (zie artikels 4 en 5 van de algemene voorwaarden hierboven).
 3. Geen waardevermindering zal toegepast worden.
 4. De zending en de transportkosten zijn ten laste van de klant.